Διαμέρισμα 5 ατόμων

Διαμέρισμα 3 ατόμων

Studio δύο ατόμων

Studio τριών ατόμων

Διαμέρισμα τεσσάρων ατόμων

Εξωτερικές φωτογραφίες